Türkiye Belediyeler Birliği: Başkanlığı İmamoğlu da Yavaş da istiyor! Krize yol açar mı?

CHP’nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimi de değişecek.

TBB seçimlerinin önümüzdeki birkaç içinde yapılması beklenirken, seçim sonuçlarını CHP’li belediye başkanları belirleyecek.

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da istediği konuşuluyor.

Gazete Duvar‘ın haberine göre; CHP yöneticileri, “Bu durum bir kriz konusu olur mu” sorusuna ise “Hayır olmaz, aralarında bir çözüm bulur, anlaşmaya varırlar” yanıtını veriyor.

Türkiye Belediye Birliği’nin bütçesi belediyelerden kesilen paylardan oluşuyor. Fakat TBB uzun yıllardır kaynakların taraflı kullanımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

CHP yöneticileri, “Türkiye Belediyeler Birliği de değişecek. Çoğunluk belki muhalefette olacak ama tüm partilerin güçleri ölçüsünde, adil şekilde temsil edildiği, kaynakların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığı bir yapıya dönüşecek” diyor.

Türkiye Belediye Birliği nedir?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kuruldu ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürdü.

Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulun’un 21 Ağustos 2002 tarihli kararıyla mahalli idare birliği statüsünü aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği, yapılan yasak değişiklikle son olarak 28 Eylül 2005’te ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

Türkiye Belediye Birliği ne iş yapar?

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7’inci maddesinde sayılmıştır.

a) Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak.

b) Belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak.

c) Belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak.

ç) Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimlerde bulunmak ve mevzuat önerileri geliştirmek.

d) Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.

e) Belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim merkezleri oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi oluşturmak.

g) Belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri uluslar arası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek ve kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine destek olmak.

ğ) Belediyelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygılaştırılması ile e- belediyeciliğin gelişmesine destek olmak.

h) Belediyecilikle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.

ı) Belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak.

i) Dünyada yerel yönetim konusundaki gelişmeleri takip etmek, belediyelerin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak.

j) Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkemiz yerel yönetimlerine destek olmak, yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının oluşturulmasına katkı sağlamak ve uygulanmasına rehberlik etmek.

k) Birlik amaçlarını gerçekleştirmek, üyelerini temsil etmek, uluslararası yerel yönetimler gündemini takip etmek, ilgili taraflarla doğrudan temas kurmak amacıyla uluslararası anlaşmalar ve dış politikaya uygun olarak meclis kararına istinaden Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile gerektiğinde yurt dışında temsilcilik veya irtibat büroları açmak.

l) Gerektiğinde belediye mensuplarına, Birlik merkezinde ve diğer yerlerde, konaklama ve şehir içi ulaşım hizmeti sağlamak.

m) Belediye başkanlarına kimlik belgesi vermek.

n) Birlik hizmetleriyle ilgili belediyelerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.

o) Belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek.

ö) Belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin başkanı kim?

Türkiye Belediye Birliği’nin başkanlık koltuğunda eski Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz oturuyordu. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin adayı Ahmet Akın kazanmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x